Nei, erytritol er ikke farlig.

Nei,  erytritol er ikke farlig.
Mange hadde spørsmål angående nye studien om erytritol.
La meg starte med å si: Det er flere studier som viser at erytritol har mange gode egenskaper som reduserer hba1c ( HbA1c er det vi også kaller langtidsblodsukker) Testen måler hvor stor andel av de røde blodcellenes hemogobin som har bundet seg til glukose) som betyr at erytritol forbedrer insulin sensitiviteten og bedrer tannhelsen. Her må vi ikke miste hodet av en dårlig utført studie. I studien er det ikke er snakk om erytritol inntak, men erytritol i blodet.
Kroppen produserer nemlig erytritol selv. Vi produserer erytritol når vi er metabolsk usunne eller når vi er i fare for hjerte- og karsykdommer. Når folk allerede prøver å gjøre de riktige tiltakene for bedre helse er det synd at denne studien, med en haug gigantiske gapende hull, kommer ut. Går man inn i kvaliteten på studien ser man at den er ekstremt misvisende. Den søker å formidle er at erytritol øker risikoen vår av alvorlige og uønskede komplikasjoner.
I en tid hvor mange prøver å redusere raffinert sukker, som finner i omtrent all mat i dag, vet vi at mye kroppsfett er en alvorlig risikofaktor for hjerte- og karsykdommer. I stedet for å hjelpe folk på veien, skapes det unødvendig usikkerhet når resultater blir lagt frem en en slik måte uten at studiens metoder eller innhold egentlig blir tydeliggjort.
La oss bryte dette ned:
Studien det var snakk om var publisert i Nature. Sitatet fra studiet som har lagt grunnlaget for feilinformasjonen som spres i mediene nå er dette:
«sirkulerende nivåer av polyal søtningsmidler som erytritol var assosiert med risiko for alvorlige uønskede hjerte- og karsykdommer.»
Altså et lite sitat av en hel studie uten at resten av studiet blir nevnt. Forenklet og ukritisk sett kan dette tolkes: Om jeg spiser erythritol kommer det til å gi meg et hjerte- og karsykdommer eller hjerneslag.
Vel la oss se på noen av problemene med denne studien:
Den første problemet jeg vil adressere er koblingen mellom erytritol og denne treårsrisikoen for uønskede helseproblemer. Noe viktig som må nevnes først er at kroppen produserer erytritol selv.
Når vi er i en usunn tilstand, og dermed allerede er i faresonen for hjerte- og karsykdommer, har vi har økte nivåer av erytritol i kroppen.
I denne studien brukte de en stor databank og trakk informasjon fra denne. Ut fra dette trakk de konklusjonen: disse menneskene har høye nivåer av erytritol og døde av store kardiovaskulære hendelser. Dette betyr vel at erytritol er dårlig.
Ved å trekke en slik konklusjon glemmer man hele det faktumet at kroppen selv produserer erytritol. Kroppen produserer erytritol gjennom pentosefosfatveien. Dette er altså en «vei» som er koblet til metabolsk forstyrrelse. Faktisk så er serum erytritol assosiert som en tidlig markør for hjerte- og karsykdommer, og for dårlig metabolsk helse. Dette vil si at om noen har høy grad av oksidativt stress vil dette drive opp de naturlige erytritolnivåene i kroppen.
Så ved å ta en stor gruppe mennesker som allerede har høye nivåer av erytritol, tar du egentlig en gruppe mennesker som allerede er i risikogruppen for å utvikle hjerte- og karsykdommer. Når de med dette grunnlaget påstår at hvis en sunn og frisk person bruker erytritol, og det øker erytritol i blodet, er det samme som å være veldig usunn og ha høye serum nivåer av erytritol i blodet grunnet kroppens egenproduksjon, blir dette feil.
La meg presentere et sitat fra Alan Aragon: «Denne studien lener seg tungt på observasjons data på erythritol blodnivåer og kardiovaskulære hendelser og kardiovaskulære sykdommer. så assosiasjonen mellom de to har ikke nødvendigvis en årsakssammenheng. Faktisk kan den ha en omvendt i «kausalitet type fenomen» hvor på grunn av sykdomstilstandene og for eksempel økt oksidativ stress da produseres mer erytritol i kroppen. så i dette tilfellet disse forhøyede blodnivåer av erytritol ender opp med å bli en konsekvens, snarere enn en årsak til disse sykdommene.»
Wow, det kan faktisk være gunstig for hjertehelsen?
La oss se på dette nærmere.
Men før jeg drukner deg med informasjon. Husk dette: Det som kalles omvendt kausal eller omvendt korrelasjon data betyr at du tar noe som allerede finnes og padler «baklengs» for å assosiere det med noe du er å prøve å «Ta» og ødelegge omdømme til. I dette tilfelle erytritol. Det er en lite gunstig og uærlig måte å drive vitenskap og studier på. Ikke minst er det den laveste standeren av forskningsmetode som ikke forteller oss noe.
Men la oss gå videre. Et av argumentene vi hører er «Men dette er jo en stor studie, det var 3000 personer med». Nei, ikke i den faktiske intervensjonsdelen, der var det KUN åtte personer.
I vitenskapen bør hypotesen testes. I intervensjonen skal noen si «dette er vår hypotese. La oss teste dette». I denne studien har ikke dette skjedd. Det var kun ren uttalelse og spekulasjon som sa «La oss se om forbruket av erytritol vil øke blodplateaggregasjonen. Vi skal ikke utfordre den aktuelle hypotesen». Så selv om verken jeg eller kanskje du som leser har utdanning innen forskning, kan vi likevel se at denne studien er mangelfull. Studien forteller oss ingenting ved å utelate store deler informasjon og med store svakheter i metodikken.
I denne studien: I denne studien ga de 10 personer erytritol. Så målte de blodplateaggregering i utgangspunktet koagulasjon eller koagulering og de målte dette over tre minutter. De trakk sin konklusjon fra at vi hadde null informasjon om deltakerne. Vi ikke vet ikke om etnisitet vi, deres metabolske historie eller deres risiko for hjerte- og karsykdommer i det hele tatt. Vi vet ingenting. La meg sitere noe som også står i studien « studier pågår og ikke en del av manuskriptet» dette betyr at studiene pågår fortsatt med denne spesielle intervensjonen.
La oss se hva Dr Lane Norton har å si om denne studien: Jeg tror det første å påpeke er at de aldri har sett på faktisk erytritol forbruk. De så bare på nivåer av erytritol i blodet og forsøkte å assosiere det med dødelighet og kardiovaskulære hendelser på en tre års oppfølging av dette kullet, som i denne gruppen, var veldig syke mennesker. Over 40 prosent hadde hatt en form for myokard infarkt og over 70 prosent hadde høyt blodtrykk.
 Med andre ord mennesker som i utgangspunktet var syke. I tillegg til hjerteproblemer og høyt blodtrykk hadde også en stor andel diabetes type 2.
Det som du da vil finne hos disse som er spesielt er en overaktiv Pentosefosfatvei (syndrom Hvorfor er det viktig? Endogent produsert av Pentosefosfatveien og det vi observerer her i denne studien ganske sannsynlig det som kalles omvendt kausalitet.
Så hvis vi ser på dataene vi har på erytritol i forhold til mattrygghet og hva som skjer når erytritol har vært supplert i noen studier finner vi faktisk at erytritol kan redusere hba1c LG dermed forbedre insulin sensitiviteten. Dette gjør det vanskelig å finne ut hvordan det faktisk kan skje at erytritol forårsaker hjertesykdom. I denne studien viste de KUN hva som skjer når de tilsatte erytritol til blodplater på en petriskål i et laboratorium. Det er ikke uvanlig at det skjer rare ting når du legger ting direkte på en petriskål.
Denne studien er ikke et godt bevis på det at erytritol forårsaker hjertesykdom.
Oppsummering : Erytritol er trygt. Det er flere studier som viser at erytritol har mange gode egenskaper som reduserer hba1c, insulin sensitiviteten, fremmer bedre tannhelse, og ikke minst styrker tarmbakteriene. Det er viktig å ikke stå i veien for vitenskap. Det er veldig viktig at vi får studier på maten vi spiser. Enda viktigere er det at dette blir gjort skikkelig. Hvis ikke mister forskningen troverdighet for oss alle. Det er langt flere studier hvor sukker er bevist skadelig for helsen vår. Disse studiene peker på overforbruk som skaper avhengighet, fedme, dårlig tannhelse og mye mer. Erytritol har vært redningen for veldig mange. Spesielt for diabetikere. Dette må vi ikke kaste ut vinduet for en dårlig studie der det ikke er snakk om forbruk av erytritol i seg selv.
- Noraldin Nia - Kokk/Personlig trenger og kostholdrådgiver.

Eldre innlegg Nyere innlegg